Jei gamta galėtų kalbėti...
Ji mums pasakytų ačiū.

Aplinkosauga

Paskelbta: 2018-10-22

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Multimeda“ elektros gamybai

 UAB „Multimeda“ yra pažangi baldų gamybos įmonė, nuolat didinanti pardavimų apimtis Vakarų Europos rinkose. Elektros energijos sąnaudos sudaro reikšmingą sąnaudų dalį. Vienas iš svarbiausių veiksnių konkurencinėje kovoje yra sąnaudų valdymas, taupant elektros sąnaudas ir racionaliai naudojant energijos resursus.

UAB „Multimeda“ įgyvendina iš dalies Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Multimeda“ elektros gamybai“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-0004).

Projekto tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

Projekto veiklos: saulės elektrinės įrangos įsigijimas.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą planuojama įsigyti saulės fotoelektrinę, kuri bus naudojama pasigaminti energijai vidiniams poreikiams iš dalies tenkinti. Šios įrangos įsigijimas sumažins oro užterštumo lygį, taip pat prisidės prie klimato kaitos švelninimo – įgyvendinus projektą įmonė prisidės prie žaliosios energijos gamybos.

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“

Projektui įgyvendinti skirtos lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto biudžetas: 544 716,03 Eur;
Projekto finansavimas: 326 829,61 Eur.
Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2020 metai.